Inspelningar med etiketten ’soningsoffer’

1 objekt

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 23:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst på 23:e söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Det himmelska och det jordiska medborgarskapet. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 17:24-27. Hela gudstjänsten finns här: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151108_gudstjanst.mp3