Inspelningar med etiketten ’tidsandan’

1 objekt

Gudstjänst 19:e sönd. efter Trefaldighet

med

Predikant och liturg: Ola Österbacka. Gudstjänstens tema: Tro och otro. Predikotext: Joh 7:40-42. Predikans tema: Andlig kamp. Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade: ”Han är verkligen Profeten.” Andra sade: ”Han är Messias”, och andra: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte Skriften att Messias skall komma av Davids släkt och från Betlehem, […]