Inspelningar med etiketten ‘tjäna’

2 objekt

Gudstjänst på fastlagssöndagen, Lepplax bykyrka

med

Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds kärleks offerväg. Texter: GT Jes 53:1–7; Ep 1 Petr 3:18–22; Ev Luk 18:31–43. Predikotext: Mark 10:35–45. Psalmer: 391; 145; 59; 204; 76:1-7; 76:8-10. Predikan i skild mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150215_oyvind.mp3  

Gudstjänst på fastlagssöndagen, Biblion 15.2.2015

Gudstjänst på fastlagssöndagen i Biblion 15.2.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Guds kärleks offerväg. Psalmer: 59; 149:5; 480; 275; SH 161; SH 437. Predikan som skild mp3-fil här (https://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150215_ola.mp3): https://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150215_ola.mp3 Predikotext: Mark 10:35–45 Bön: Käre Jesus! Låt oss se vår rätta plats inför dig och hur du vill att vi ska tjäna dig, men […]