Inspelningar med etiketten ‘tjänst’

6 objekt

Predikan/gudstjänst på Septuagesima

med

Predikan av David Åkerlund över Luk 17:7–10 i gudstjänst på söndagen Septuagesima i Lepplax bykyrka 28.1.2018. [Jesus sade:] 7 ”Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords? 8 Säger han inte snarare: Laga något till […]

Gudstjänst på Septuagesima

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på söndagen Septuagesima, 24.1.2016 kl 13. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog: Inspelning: David Åkerlund. Tema: Guds oförskyllda nåd. Texter: Jes 5:1-7; 1 Kor 9:24-27; Matt 20:1-16. Psalmer: 353:1-5; 254; 258:1-5; 258:6-7; 351; 353:6 Ljudfilen här ovan innehåller endast predikan. Här är hela gudstjänsten: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160124_gudstjanst.mp3

Gudstjänst första advent

Gudstjänst i Biblion, Vasa, på första söndagen i advent, 29.11.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema för gudstjänsten: Se, din konung kommer! Texter: Jer 33:14-18; Rom 13:11-14; Matt 21:1-9 (predikotext). Vi har på försök tagit i bruk en reviderad gudstjänstordning för serie 3 (pdf här). Psalmer: 4; 144; 2; 1; 6; 9.

Gudstjänst på 9:e sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänst med temat Goda förvaltare av Guds nåd i Biblion 2.8.2015, nionde söndagen efter Trefaldighet. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ordspr 6:6–11; 2 Tess 2:10–13; Luk 16:1–9. Predikans tema: Guds ord är vår drivkraft. Ljudfilen innehåller endast predikan. Psalmer: 467; 174; 466; 478; Sionsharpan 447; 408. – – – Nåd vare […]

Guds oförskyllda nåd mot odugliga

Söndagen Septuagesima, 1.2.2015 i Biblion, Vasa. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Texter: GT Jer 923–24; Ep: Fil 3:7–14; Ev: Matt 20:1–16. Pred: Luk 17:7–10. Psalmer: 251:1–4; 145; Sionsharpan 116 (Det enda som bär); 198:5–7; Sionsharpan 426 (Så hav nu själ); 257. Texten till den ganska litet sjungna sången 426 i Sionsharpan: 1. Så hav nu, själ, ett […]