Inspelningar med etiketten ‘treenighet’

4 objekt

Gudstjänst/predikan på Trefaldighetssöndagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen 11.6.2017. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen ovan är predikan över 1 Joh 3:1–6. Filen nedan är hela gudstjänsten. Texter: Jes 6:1–6; 1 Joh 3:1–6; Joh 15:1–9. Psalmer: 173, 144, 149, 157, 148, 147. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/06/170611_gudstjanst.mp3

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen den 22 maj 2016. Tema: Den dolde Guden. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Ps 145:1–3,10–13; Rom 11:33–36; Joh 3:1–15. Predikotext: Hes 18:30–32. Psalmer: 145; 144; 149; 157; 298; 316.

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen 31.5.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Den dolde Guden. Ämne för predikan: Kristus – förstfödd före allt skapat. Predikotext: Kol 1:14–17. Ljudfilen innehåller endast predikan. – – – Bön: Gud, helige Far, Jesus Kristus, Guds Son av evighet, och den Helige Ande, kom till oss denna stund och förklara ditt […]

Gudstjänst på trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion 3.6.2012. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Den dolde Guden. Efter predikan följer den athanasianska trosbekännelsen. Predikotexten är från Matt 28:18–20: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla […]