Inspelningar med etiketten ‘Treenigheten’

9 objekt

Predikan på pingstdagen: Joh 14:23-29

med

Øyvind Edvardsens predikan på pingstdagen i Lepplax bykyrka, 9.6.2019. Text: Joh 14:23–29. 23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. […]

Predikan på Trefaldighetssöndagen, Matt 28:18-20

med

David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen 27.5.2018. Text: Matt 28:18–20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär […]

Predikan på pingstdagen: Joh 14:15-21

Predikan på pingstgudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, 20.5.2018 av Ola Österbacka. Joh 14:15–21: [Jesus sade:] 15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: 17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, […]

Predikan på reformationsdagen 25.10.2015

med

Øyvind Edvardsens predikan på reformationsdagen i Lepplax bykyrka över ämnet Jesu enhet med Fadern, text: Joh 10:22-30. Hela gudstjänsten finns i följande mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151025_gudstjanst.mp3 I gudstjänsten var David Åkerlund liturg och Hans Ahlskog kantor.

Gudstjänst sextonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Biblion på sextonde söndagen efter Trefaldighet 20.9 kl 11.00. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Frigjorda från träldomen under förgängelsen. Texter: 2 Kung 4:17–27; Fil 1:20–26; Luk 7:11–16. Predikotext: Joh 5:19–21. Psalmer: 542; 145; 570; 204; SH 189; 583. Ljudfilen innehåller endast predikan.

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

med

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen 15.6.2014. Tema: Den dolde Guden. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Joh 15:1-9, Vinstocken och grenarna. (Predikan finns i mp3-filen, som text i Forum Johanneum.) Videon är en statisk bild.

Gudstjänst 2.6.2013

Gudstjänsten 2.6.2013 i Biblion, Vasa, firades med Trefaldighetssöndagens tema. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor Hans Ahlskog. Predikan över Joh 3:1-16 behandlade ämnet Den Treenige ger liv genom dopet och Ordet om den korsfäste. Som avslutning improviserade Hans Ahlskog över slutpsalmen, I denna ljuva sommartid. Predikan som text i Forum Johanneum.