Inspelningar med etiketten ‘tron’

4 objekt

Predikan på Trefaldighetssöndagen: Trons natur och Guds rike

med

Øyvind Edvardsens predikan på Trefaldighetssöndagen i Lepplax bykyrka 16.6.2019. Predikotext: Joh 3:1–15. Hela gudstjänsten finns som ljudinspelning på Youtube. Som trosbekännelse användes den Athanasianska trosbekännelsen. 1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus en natt och sade: “Rabbi, vi vet att du är en lärare […]

21:a sönd. efter Trefaldighet

Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 9.11.2014, 21:a sönd. efter Trefaldighet med temat Trons fäste. Predikotext: Matt 16:1–4. Hela högmässan som ljud i följande mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2014/141109_gudstjanst.mp3

Tron och dess bekännelse, del 2

med

Andra delen av Hans Ahlskogs föredrag, hållet i Ljungby 2.11.2012 och i Biblion 3.3.2013. Första delen av föredraget som video och här som mp3: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130106_hans.mp3