Inspelningar med etiketten ‘tvivel’

5 objekt

Predikan: Uppståndelsens vittnen, Joh 20:19–31

med

Predikan av David Åkerlund vid gudstjänst i Lepplax bykyrka första söndagen efter påsk 28.4.2019. Text: Joh 20:19–31. Hela gudstjänsten som ljudfil med stillbild på Youtube. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Marika Åkerlund. 19 På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt […]

Predikan på 19:e söndagen efter Trefaldighet

med

Predikan i Lepplax bykyrka den 11 oktober 2015 av Øyvind Edvardsen. Söndagens tema: Tro och otro. –  –  – Predikotext: Joh 7:40-52: 40 Några i folkmassan som hörde hans ord sade: “Han måste vara Profeten.” 41 Andra sade: “Han är Messias”, men andra sade: “Messias kommer väl inte från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt […]

Gudstjänst i Biblion 2:a sönd. efter Trefaldighet

Predikan i Biblion, Vasa, på andra söndagen efter Trefaldighet. Predikant: Ola Österbacka. Text: Jak 1:2–8, ämne: Uppmuntran på trons väg. – – – Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, […]

Predikan, Tredje söndagen i advent 13.12.2009

Gudstjänst på tredje söndagen i advent 13.12.2009 i Biblion, Vasa med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 11:2–10 (30:34). Övriga texter: Jes 51:3–5; Rom 15:4–9. Psalmer: 2; 1; 3; 12; 302; 9. 2 Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar 3 och frågade honom: […]