Inspelningar med etiketten ‘vägen’

2 objekt

Gudstjänst 3:e sönd. efter påsk

med

Gudstjänst på tredje sönd. efter påsk i Lepplax bykyrka 26.4.2015. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Guds folks hemlängtan. Predikotext: Joh 14:1–11, ämne för predikan: Vägen till Fadern. Hela gudstjänsten som mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150426_gudstjanst.mp3