Inspelningar med etiketten ’vänta’

3 objekt

Var beredda!

med

Gudstjänst i Biblion, Vasa, söndagen före domsöndagen, 16.11.2014. Tema: Vaka! Predikant och liturg: Ola Österbacka. Texter: Dan 12:1–3; Fil 1:3–11; Matt 25:1–13. Predikotext: Luk 12:35–40. Psalmer: 138; 568:9; 571; 203; Sionsharpan 487 (Jesus kommer); 420. Predikan i mp3-filen. Predikan i textform på Forum Johanneum.