Inspelningar med etiketten ‘vittne’

4 objekt

Webbgudstjänst 6:e sönd e påsk

Webbgudstjänst med Ola Österbacka 24.5.2020. Tema: Den utlovade Hjälparen. Inspelad psalmsång från Lepplax bykyrka 19.5.2013, kantor Hans Ahlskog. Texter: 1 Kung 19:8–15, 18; 1 Pet 3:14–17; Matt 10:24–31. Tema för predikan: Den utlovade Hjälparen bereder för tjänst. Ljudfilen innehåller endast predikan.

Gudstjänst fjärde advent

Gudstjänst på fjärde söndagen i advent i Biblion, Vasa, 21.12.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herren är nära. Texter: Jer 23:1–8; 1 Petr 1:10–13; Joh 1:19–28. Psalmer: 2; 1; 14; 175; 302; 32. Predikans tema: Vittnesbörd om Jesus, text: Joh 5:31-39. Predikan i mp3-filen. – – – Nåd vare med er och frid […]

6:e söndagen efter påsk 5.6.2011

Den utlovade Hjälparen Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Bön: Låt mig få gå med något bud från dig, vart än du i din vishet själv mig sänder! Jag intet är och intet har i mig, allt får jag taga blott av dina händer. Predikotexten är från […]