Inspelningar med etiketten ‘yttersta domen’

9 objekt

Predikan 2:a sönd. i advent: Luk 21:25–36

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 8.12.2019, över Luk 21:25–36. 25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, […]

Predikan: Frigjord från träldomen under förgängelsen, Rom 8:18-23

Ola Österbackas predikan på 16:e sönd. efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Vasa. Predikotext: Rom 8:18–23. Hela gudstjänsten finns på Youtube. Filmens ljud är svagt under den första minuten. 18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. 19 Själva skapelsen väntar och längtar efter att […]

Predikan/gudstjänst på domsöndagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 26.11.2017. Tema: Yttersta domen. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan över Joh 5:22–29. Hela gudstjänsten nedan. Övriga texter: Mal 4:1–2, 1 Kor 15:22–28. Psalmer: 352; 145; 136; 257; 351; 135:8–9. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/11/171126_gudstjanst.mp3

Gudstjänst på domsöndagen

Gudstjänst på domsöndagen 20.11.2016 i Settlementcentrum, Villgatan 1, Vasa. Tema: Yttersta domen. Stillbilder med psalmtexter  samt ljud. Predikan finns som särskild video- och ljudfil. Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog. Texter: Dan 7:2–3,9,13–14; 2 Tess 1:3–10; Matt 25:31–46. Predikotext: Upp 20:11–15. Psalmer: 135:1–7; 173; 136; 135:8–9; Sionsharpan 489; 139.

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på domsöndagen

med

Gudstjänst på domsöndagen i Lepplax bykyrka. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Yttersta domen. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 13:47-50. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151122_gudstjanst.mp3

Predikan på domsöndagen

med

Predikan av Ola Österbacka i domsöndagens gudstjänst i Lepplax bykkyrka 24.11.2013 kl 13. Tema: Yttersta domen. Utgångspunkt för predikan: Matt 25:31-46. Predikan i textform: Forum Johanneum.

Gudstjänst på domsöndagen

med

Gudstjänsten i Lepplax bykyrka leddes av David Åkerlund och predikant och musiker var Hans Ahlskog. Predikotext: Jes 61: 1-3 1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet […]

Predikan, domsöndagen 22.11.2009

Gudstjänst på domsöndagen i Biblion, Vasa, 22.11.2009 med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Text: Matt 13:47-50 (24:36): Yttersta domen. Hotel Polaris, Pedersöre, och Biblion, Vasa. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full, drar man upp den på stranden och […]