Inspelningar med etiketten ‘yttersta tiden’

5 objekt

Predikan sönd. efter allhelgona, Matt 24:15–27

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Vasa, på söndagen efter allhelgona 3.11.2019 med temat De yttersta tingen. 15 När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 17 Den som är på […]

Predikan: De yttersta tingen, Matt 24:1-14

med

Predikan av David Åkerlund i Lepplax bykyrka 4.11.2018 över Matt 24:1–14. 1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sade till dem: “Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas […]

Gudstjänst på sönd. före domsöndag

Gudstjänst i Biblion på söndagen före domsöndag 17.11.2013. Tema: Vaka! Liturg: Øyvind Edvardsen. Predikant och kantor: Hans Ahlskog. (Tyvärr blev det ett avbrott i inspelningen precis i slutet av predikan.) Predikan finns även i skild inspelning. Videokamera kunde inte användas denna gång.

Predikan: Vaka!

med

Predikan av Hans Ahlskog vid gudstjänst i Biblion söndagen före domsöndag 17.11.2013. Predikotext: Mark 13:37. Tyvärr blev avslutningen kapad och kom inte med i inspelningen.

Gudstjänst 2 sön. advent, 9.12 2012 i Lepplax

med

Liturg: Ola Österbacka. Predikant: Øyvind Edvardsen. Musik: Hans Ahlskog. Predikotexten: Luk 22:25-36. Gudstjänstens tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Tema för predikan: Räta på huvudet när Människosonen kommer! ”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor […]