Morgonandakt 21.11.2022

Ps. 51:12

Följ och dela!