Morgonandakt 24.9.2022

1Mos. 22:18

Följ och dela!