Morgonandakt 28.5.2022

Luk. 16:18

Följ och dela!