Morgonandakt 29.6.2022

Luk. 12:35

Följ och dela!