Morgonandakt 5.6.2022

Luk. 7:14-15

Följ och dela!