Øyvind Edvardsen

Pastor, insatt i Ordets ämbete 2013. Tjänstledig september-december 2021.