Inlägg med etiketten ’Johannes Döparen’

1115 av 15 objekt

Andra advent: Jesus kommer

av Ola Österbacka

Advent är beredelsetid för en ankomst – det latinska ordet advent betyder just ankomst. Den andra söndagen i advent bär det gamla temat Bida tåligt Herrens tillkommelse. Temat utgör en skarp kontrast mot den väntan på jultomten och julklapparna som blåses upp av affärerna. Advent gäller inte bara förberedelse inför julen, utan egentligen riktas blickarna mot Jesu återkomst, samma […]

Herren är nära

av Ola Österbacka

Vi bereder oss att fira jul i tecknet av tilltagande mörker i världen. Temat för fjärde söndagen i advent är enligt den gamla handboken och vår ordning Herren är nära. I folkkyrkans nya handbok har temat ändrats till Herrens födelse är nära, med en förskjutning i riktning mot Maria, Herrens mor. Vi behåller ännu den […]

Tredje advent, Herrens vägröjare

av Ola Österbacka

Vi är nu mitt inne i adventstiden, den tid då vi bereder oss för Herrens ankomst: ”Red dig att taga Guds Son emot.” Den här söndagen gör vi det med hjälp av Herrens budbärare, Johannes Döparen, som likt de profeter som Gud sände under Gamla testamentets tid skulle bereda vägen för Herren. Från Malaki, som […]

Förutsättningar för dopet

av Ola Österbacka

Vilka är förutsättningarna för att bli döpt? När Jesus kom till Jordan och ville bli döpt av Johannes förelåg inga sådana förutsättningar som Johannes kunde se. Skulle Jesus bekänna sina synder och renas genom vattnets bad från dem? ”Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet.” Så blev svaret och så […]

Inför helgen

av Ola Österbacka

Söndag 21.12 firar vi den fjärde söndagen i advent. Herren är nära! Så lyder vårt tema för gudstjänsten i Biblion kl 11, samma tema som använts i de flesta av Finlands kyrkor tills temat i den nyaste handboken ändrades till Herrens födelse är nära, med en överflyttning av betoningen till Herrens mor Maria. Vi kommer […]