Vasa

För närvarande hålls inga bibelstudier i Vasa. Sporadiskt hålls bibelstudier i Rangsby, Närpes. Kolla webbkalendern!

Inspelningar från tidigare bibelstudier kan sökas via Inspelningar. Videoinspelningarna finns på Vimeo (video) och som mp3-filer (ljud). Både nya och äldre inspelningar finns i databasen Oratio. En översikt över tidigare inspelningar finns även på StJ:s gamla webbplats.

Bilder för bibelstudierna finns inlagda på respektive inspelning. De kan även hittas här och ingår i pdf-kompendierna som nämns nedan.

Pedersöre, Lepplax

Bibelstudierna i Lepplax bykyrka under vardagskvällar är tillsvidare avslutade, och vi överväger nya former. Se information i händelsekalendern.

Bibelstudier som pdf-kompendier

I Logosmappen finns några kompendier från bibelstudier med Ola Österbacka: