Anden – vår bibellärare

När Jesus skulle lämna sina lärjungar lovade han att han ska sända dem en lärare för att vägleda och hjälpa dem.  ”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er” (Joh 14:26). ”Men när...

Fortsätt att läsa

En ny kyrklig gemenskap

Med glädje och tacksamhet kunde S:t Johannes evangelisk-lutherska församlings årsmöte den 21 maj 2023 konstatera att vi nu har full kyrklig gemenskap med Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFU). Redan tidigare i vår har Lutherska Bekännelsekyrkan och dessa båda församlingar konstaterat ömsesidig gemenskap. Samtal för...

Fortsätt att läsa

Kristi himmelsfärds dag

I dag på Kristi himmelsfärds dag hyllar vi vår uppståndne Frälsare, Kungen i hans härlighet, som har fullbordat sin upphöjelse och farit upp till himlen. Han har tagit i besittning den makt som har varit hans ända från begynnelsen. Han sitter nu på Faderns högra sida, där han i sin...

Fortsätt att läsa

Micah blev döpt

  En tacksamhetens och glädjens stund var det i Lepplax bykyrka på lördagskvällen den 29 april, när Micah Hans Lemuel döptes av David Åkerlund och av nåd fick bli Guds barn. Micah är Mia och Hans Ahlskogs tredje barn. Han föddes i Sydafrika 5.2.2021 och blev lillebror till Ezra och...

Fortsätt att läsa