Media

StJ:s gamla webb finns också en lista över inspelade bibelstudier, tyvärr inte fullständig.

En bibelhelg hölls 23–25 september 2022 med Luke Wolfgramms bibelstudier över Första Tessalonikerbrevet.

 

Några kompendier från bibelstudierna:

Hesekiel (bibelstudieserie 2008–2010):

Hebreerbrevet (bibelstudieserie 2010–2011)

Första Moseboken (bibelstudieserie 2011–2012)

Apostlagärningarna (bibelstudieserie 2013–2014)

Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, den 4 december 2022 kl 11 med Ola Österbacka och stöd av inspelningar av psalmer från tidigare gudstjänster. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Predikotext: Mark 1:14–15, Omvändelse och tro. Ljudfilen innehåller endast predikan, liksom den lilla videon.

Continue reading