För aktuella bibelstudier kolla kommande händelser!

Inspelningar från tidigare bibelstudier kan sökas via Media. Videoinspelningarna finns på Vimeo (video) och som mp3-filer (ljud). Både nya och äldre inspelningar finns i databasen Oratio. En översikt över tidigare inspelningar finns även på StJ:s gamla webbplats.

Bilder för bibelstudierna finns inlagda på respektive inspelning. De kan även hittas här och ingår i pdf-kompendierna som nämns nedan.

 

Bibelstudier som pdf-kompendier

Några kompendier från bibelstudier med Ola Österbacka: