DNA-forskningen – en dödsstöt för utvecklingsläran?

Ur Bibel och Bekännelse nr 2/2021 Den rikskände DNA-släktforskaren Peter Sjölund i Sverige har i ett blogginlägg lagt fram rön som radikalt kan förändra den allmänt vetertagna synen på mänsklighetens historia. Hans inlägg har den provocerande rubriken ”Mormors far var Neandertalare”[1]. Forskare har lyckats analysera rekordgammalt DNA från förhistoriska människor....

Fortsätt att läsa

Andens gåvor

Artikel från norska LBKs webbplats luthersk-kirke.no: Åndens gaver Det tjuende århundre opplevde framveksten av pinsebevegelsen og ny-pinsebevegelsen eller den karismatiske bevegelsen, som vi også kaller den. Ved første øyekast kan det se ut som at denne fornyede interesse for den Hellige Ånd og hans gjerning må være til stor velsignelse...

Fortsätt att läsa

Vaka!

Några reflexioner med anledning av aktuella företeelser. Under de två sista söndagarna i kyrkoåret möts vi av allvarstyngda texter. Också den andra söndagen i advent påminns vi om att Jesu andra ankomst står för dörren. Vi uppmanas till vaksamhet och att vara redo inför den yttersta domen. En hurudan vaksamhet...

Fortsätt att läsa

Äktenskapet är för man och kvinna

Biskopsmötet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (i fortsättningen ELKF) avgav den 31 augusti 2016 en redogörelse: ”Det finns rum i kyrkan för olika familjer”. Biskopsmötet konstaterar att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Samtidigt sägs att ”det finns rum i kyrkan för olika familjer, ensamstående,...

Fortsätt att läsa

Tankar efter Texas-resan

En vecka har gått, en vecka som inte alls blev som den skulle. Nja, kanske mera precist: exakt som den skulle men inte som jag ville. Hade planerat att jobba hårt och komma tillbaka i gängorna, tillbaka till den normala livs rytmen men så blev det inte. Har legat hemma...

Fortsätt att läsa

Aktuellt uttalande

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling önskar med anledning av händelserna kring medborgarinitiativet för en könsneutral äktenskapslag göra ett uttalande. För bibelläsare är det ingen överraskning, även om det är tragiskt, att det sker ett avfall från tron. Med Bibelns språkbruk lever vi i de yttersta tiderna. Då ”kommer några att avfalla...

Fortsätt att läsa

Rätt till egen kropp

Av Jesper Hansen Ett av abortförespråkarnas centrala argument lyder, att kvinnan skall ”ha rätt till sin egen kropp”. Utsagan innebär, att man inte anser fostret vara en egen unik individ, utan endast något slags tillfällig del av kroppen, ungefär som en hand eller en fot, även om dessa inte är...

Fortsätt att läsa