Förlagets bankkontonummer är (IBAN) FI87 6601 0010 3580 91 (BIC: AABAFI22). Bokköp betalas helst med faktura eller med kort (kortläsare innehas av David Åkerlund). Övriga inbetalningar: ange referensnummer 13 och kontakta förlagsansvariga för ytterligare uppgifter.

Ansvarig för förlagsverksamheten är pastor Ola Österbacka. Biblicums Finlandsdepå sköts som en del av Logos förlag och erbjuder samtliga titlar som upptas i Biblicums webbutik. Böcker kommer att erbjudas till salu i begränsad utsträckning i samband med gudstjänster i Vasa och i viss mån i Lepplax. I övrigt sker beställning på ett av följande sätt inom Finland:

  1. Via e-post [mailto:logosforlag/sätt in snabel-a/sanktjohannes.info], telefon 050 339 6383 eller brev [Ola Österbacka, Skolhusgatan 11 A 9, 65100 Vasa].
  2. Via Biblicums webbutik <https://forlag.biblicum.se>, där beställningar som har leveransadress i Finland överförs till oss för leverans och fakturering.

Eftersom vi har minskat lagerhållningen och för att kunna hålla låga fraktkostnader kan man behöva räkna med leveranstider på upp till några veckor. I brådskande fall försöker vi leverera önskad bok så snabbt som möjligt, men det kan då bli högre porto.

Beställningar som expedieras per post faktureras. Till priset kommer postporto. Prislista.