Böcker erbjuds till salu i begränsad utsträckning i samband med gudstjänster, eller direkt från styrelsemedlemmar. I övrigt sker beställning via e-post [mailto:logosforlag/sätt in snabel-a/sanktjohannes.info], telefon 050 339 6383 eller brev [Ola Österbacka, Skolhusgatan 11 A 9, 65100 Vasa]. Ansvarig för förlagsverksamheten är pastor Ola Österbacka.

Bank: Svenska Handelsbanken, HANDFIHH, IBAN: FI18 3131 1000 2060 07. Bokköp betalas helst med faktura som sänds som pdf via e-post. Till priset kommer postporto ifall inte boken avhämtats.

I begränsad utsträckning förmedlar vi böcker från Biblicums förlag. Om vi inte har böcker i lager hänvisar vi till Biblicums webbutik.

Tillbaka till huvudsidan.