För predikogudstjänsterna använder vi en liturgi som i stora drag motsvarar den gamla handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, antagen 1958 och reviderad 1968. Vi sjunger oftast ur den finlandssvenska psalmboken, men använder ibland också sånger ur Sionsharpan och Lova Herren. Från påsken 2019 har vi tagit i bruk en reviderad ordning.

Vi håller nattvardsmässa separat, oftast en timme före predikogudstjänsterna, en gång per månad på vardera predikoplatsen.

Vi ber att gudstjänsterna ska bli till välsignelse och tjäna till Herrens ära.