Du kan lyssna till en andakt varje morgon efter kl 4 (finsk tid) med David Åkerlund. Andakten följer familjens morgonbön i vår bibelkalender med läsning ur Martin Luthers Resekost, betraktelser för var dag i året.

Gud, vår Far, varje dag är en nådegåva från dig.
Din barmhärtighet är ny varje morgon.
Led våra steg med ditt Ords ljus.
Skydda oss mot faror och bevara oss för allt ont.
Din kärlek är bättre än liv.
Fyll våra hjärtan med glädje och lägg lovsång på våra läppar. Halleluja!

Bön om nåd

Käre Herre, vår Far i himlen, vår evige och allsmäktige Gud! Tack för att du har bevarat oss ända till denna nya dag. Försvara oss med din väldiga makt. Hjälp oss så att vi inte faller i synd eller drabbas av något farligt idag. Led oss så att vi alltid gör det som är rätt i dina ögon. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Läsning ur Resekost, betraktelser för varje dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

Daglig bön för respektive veckodag

Luthers morgonbön

Jag tackar dig, min himmelske Far, genom Jesus Kristus, din älskade Son, för att du i natt har bevarat mig för allt ont och farligt. Bevara mig i dag för synd och allt ont, så att alla mina gärningar och hela mitt liv behagar dig. Jag överlämnar mig med kropp och själ och allt i dina händer. Låt din helige ängel vara med mig så djävulen inte får makt över mig. Amen.

Herrens bön

Välsignelse

Må Jesu Kristi kärlek föra oss närmare honom. Må Herren Jesu Kristi makt ge oss kraft att göra hans vilja. Må Herren Jesu frid fylla våra liv! Amen.