Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Profeten blir en lärjunge

I vår kyrkliga tradition står Johannes Döparen i förgrunden på tredje söndagen i advent. Dagen bär rubriken Herrens vägröjare. Johannes Döparen är rösten som ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! Men en dag tystnade denna profetiska röst. Han hade själv sagt om Jesus (Joh 3:30), som hade börjat samla […]

Vänta tålmodigt!

Rubrikens uppmaning skulle kunna vara en förmaning till barnen, som har svårt att vänta på julafton. Eller till dem som längtar efter vinter med skid- och kälkföre. Men den här helgen, då vi firar den andra söndagen i advent, handlar väntan om något annat. Söndagens tema, i den gamla formen, lyder: Bida tåligt Herrens tillkommelse. […]

Kungens ankomst

Ett gott nytt kyrkoår! Vi övergår på det nya årets första söndag, första söndagen i advent, till den första årgångens texter. Det nya kyrkoåret firar vi med festgudstjänst kring temat Se, din konung kommer! Advent betyder ankomst. Vi har redan under flera veckor riktat blickarna mot Jesu återkomst och tidens slut. Samma allvarliga tema återkommer den andra […]

Inför domsöndagen

Allvar, men också hoppfullhet vid tanke på den yttersta domen. En kortlektion av Ola Österbacka. Ett schema som behandlar frågan mera detaljerat finns här. Och en predikan som hållits för några år sedan.

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

23.12.2018

Gudstjänst på 4 söndag i advent i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Herren är nära.

Julbön i Lepplax kl 12

24.12.2018

Julbön i Lepplax bykyrka på julaftonen kl 14. David Åkerlund. Tema: Löftena uppfylls.

Julotta kl 9 i Vasa

25.12.2018
9:00

På julmorgonen firar vi julotta kl 9.00 i Settlementcentrum, Villag. 1. Ola Österbacka.

Gudstjänst och julfest i Lepplax kl 13

30.12.2018

Gudstjänst på 1 söndag efter jul i Lepplax bykyrka kl 13. Ola Österbacka. Tema: Guds barns trygghet. Efter servering julfest med diverse sångprogram och tal av Hans Ahlskog.