Välkommen till S:t Johannes! Vi firar åter gudstjänster enligt vanlig ordning i Lepplax bykyrka och i Settlementcentrum i Vasa.

Senaste inlägg

Ansvar och förtröstan

I söndagens evangelietext möter vi två systrar, Marta och Maria, som representerar rubrikens två huvudord. Marta känner ansvar för att Jesus och hans följe ska få något att äta, medan Maria sätter sig ner och lyssnar när Jesus undervisar. Hon har valt den goda delen, säger Jesus, när Marta förebrår honom för att han inte […]

Bibel och Bekännelse: temanummer om den sista tiden

Nr 3/2020 av Bibel och Bekännelse har utkommit och kan nu laddas ner som pdf. Numret är ett temanummer: Den sista tiden. Tidningen görs i tre upplagor och i samarbete med LBK i Sverige och Den lutherske bekjennelseskirke i Norge.  Allt innehåll är dock på svenska i denna upplaga, Finlandsupplagan. I numret ingår bland annat […]

Sanktjohannes.info använder Predikarens bibelreferens

När du låter musen stanna över en bibelreferens (t ex Joh 3:16) kommer du att se bibelstället i en ruta med texten enligt Svenska Folkbibeln 2015. Detta utmärkta tillägg har skapats av Magnus Dahlbacka inom ramen för Logosmappen och finns tillgängligt att installeras fritt på webbplatser som använder WordPress.

Kan du tacka för allt?

Denna fråga ställs till oss i en av Adi Sjöbloms sånger (Sionsharpan 412), känd och älskad särskilt under mitten av förra seklet i Svenskfinland genom Ernfrid Åkerholms strängbandsverksamhet. Författaren var döv och hade sett mycket lidande i sitt liv. Kan du tacka för allt som dig Herren gav, ej för solljus och stiltje blott, utan även […]

Bibelordet

Det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! (Dan 9:18f)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

27.9.2020
13:00

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på sextonde söndagen efter Trefaldighet kl 13. Tema: Frigjorda från träldomen under förgängelsen. Øyvind Edvardsen.

Gudstjänst i Vasa kl 11

4.10.2020
11:00

Gudstjänst på Mikaelidagen i Settlementcentrum, Vasa, kl 11. Ola Österbacka. Tema: Änglarna och barnen.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

11.10.2020
13:00

Gudstjänst på 18:e söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka med temat Det viktigaste i livet. Øyvind Edvardsen.

Bibelhelg: Kristendomens bottenvåning

17.10.2020 – 18.10.2020

Om förhållandena medger planerar vi att genomföra en bibelhelg den 17–18 oktober med ungefär samma program som var annonserat för helgen i mars som ställdes in på grund av coronapandemin. Kristendomens bottenvåning: Gamla testamentet Lördag 17.10 kl 13–17 i Lepplax bykyrka 13.00 Inledning. Ola Österbacka: “I forna tider talade Gud” (Hebr 1:1). Apostlarnas Bibel: Lagen, […]