Välkommen till S:t Johannes!
Du hittar information om vår verksamhet i vår webbkalender.
Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Guds folks hemlängtan

Den kommande veckan ligger mitt inne i den sju veckor långa tiden mellan påsk och pingst. Hela denna tid är en jubeltid. Den tredje söndagen efter påsk höjer vår blick till himlen: Guds barn, som har uppstått med Kristus till det nya livet, längtar efter den saliga tid när det här livets vedermödor är förbi […]

Bibelhelg med boklansering

Den 5–6 maj 2018 planeras en bibelhelg i Lepplax och Vasa med temat Den kristna friheten. Temat hör nära samman med en bok som utkommer till dagarna. Det handlar om Hans Ahlskogs bok I frihetens gränsland – om att ta ut svängarna på den smala vägen. Hans kommer att undervisa utifrån ett par kapitel i […]

Herren är min herde

Den andra söndagen efter påsk brukar kallas herdesöndagen. Genomgående teman i texter och psalmer är Herrens omsorg och evangelietexten är hämtad från Joh 10. Den psaltarpsalm som många kristna älskar mest är psalm 23 som inleds med orden Herren är min herde. Den idylliska bilden av herden och fåren må vara föråldrad i våra nejder, men […]

Ny styrelseordförande

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Lepplax bykyrka 8.4.2018. David Åkerlund, som har fungerat som ordförande sedan församlingen bildades 1.8.2008, önskade att inte bli omvald. Ny ordförande blev Botvid Lindström, som redan i flera år varit vice ordförande i styrelsen. David övertog uppgiften som vice ordförande. Ny styrelsemedlem blev Rasmus Snellman. Övriga i styrelsen […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Bibelhelg i Lepplax och Vasa

5.5.2018 – 6.5.2018

Den 5–6 maj hålls en bibelhelg med temat ”Det kristna livet”. Dagarna ordnas i samarbete med SLT (föredragen översätts eller tolkas till finska). Temat hör samman med lanseringen av en ny bok av Hans Ahlskog med titeln I frihetens gränsland – om att ta ut svängarna på den smala vägen. Vi är glada över att få […]

Gudstjänst i Vasa på bönsöndagen

6.5.2018
11:00

Gudstjänst i Vasa på bönsöndagen 6.5 kl 11.00. Gudstjänsten är en del av bibelhelgen 5–6.5 och firas tillsammans med SLT.

Gudstjänst i Lepplax kl 18

13.5.2018
12:00

Gudstjänst på 6 söndag efter påsk i Lepplax bykyrka kl 18. Söndagsskola under predikan. Øyvind Edvardsen. Tema: Den utlovade Hjälparen.

Gudstjänst i Lepplax kl 18

20.5.2018
12:00

Gudstjänst på Pingstdagen i Lepplax bykyrka kl 18. Øyvind Edvardsen. Tema: Den Helige Andes utgjutande.