Sedan augusti 2009 har församlingen kyrkogemenskap med Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko (Lutherska Bekännelsekyrkan i Finland) och därmed även med ett trettiotal andra kyrkor i Konfessionella Evangelisk-Lutherska Konferensen (KELK, Confessional Evangelical Lutheran Conference). Vid KELK:s världskonferens i Lima, Peru, den 30 maj – 2 juni 2014 antogs vi som associerad medlem. Numera har denna uppdelning slopats och vi är alltså fullvärdig medlem.

Församlingen stod tillsammans med SLT som värd för KELK Europa 2016 på lägercentret Lepikko utanför Vasa.

Vi har tack vare denna gemenskap ett livligt utbyte även med LBK i Sverige och Norge och med Bulgarian Lutheran Church, där vi stöder församlingen i Dunavtsi.

Vid världsmötet i Grimma, Tyskland, i juni 2017 antogs 95 teser för det 21:a århundradet. Läs dem här eller läs mera om teserna och hämta dem i pdf-version eller på andra språk här. Bilden ovan är från avslutningsgudstjänsten i den förra klosterkyrkan i augustinerklostret i Grimma.