Sedan augusti 2009 har församlingen kyrkogemenskap med Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko (Lutherska Bekännelsekyrkan i Finland) och därmed även med ett trettiotal andra kyrkor i Konfessionella Evangelisk-Lutherska Konferensen (KELK, Confessional Evangelical Lutheran Conference). Vid KELK:s världskonferens i Lima, Peru, den 30 maj – 2 juni 2014 antogs vi som associerad medlem. Numera har denna uppdelning slopats och vi är alltså fullvärdig medlem.

Sedan 21 maj 2023 har vi även full gemenskap med Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet och Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFS-LFU).

Församlingen stod tillsammans med SLT som värd för KELK Europa 2016 på lägercentret Lepikko utanför Vasa.

Vi har tack vare denna gemenskap ett livligt utbyte även med LBK i Sverige och Norge och med Bulgarian Lutheran Church, där vi stöder församlingen i Dunavtsi.

Vid världsmötet i Grimma, Tyskland, i juni 2017 antogs 95 teser för det 21:a århundradet. Läs dem här eller läs mera om teserna och hämta dem i pdf-version eller på andra språk här. Bilden ovan är från avslutningsgudstjänsten i den förra klosterkyrkan i augustinerklostret i Grimma.