Högmässa med konfirmation på apostladagen den 30.6.2024 i Lepplax bykyrka. Liturgi och predikan: David Åkerlund: Konfirmationsakt: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Själva konfirmationen finns i en separat videofilm. Predikan finns i mp3-filen. Texter: Ps 139:1-12; Hes 2:1-10; Apg 26:12-23; Matt 16:13-19 (predikotext). Psalmer: 423; 173; 495; 206; 233; 218; 537.    

Till inlägget

Högmässa på Skapelsens söndag

Högmässa på Skapelsens söndag 23.6 kl 18 i Lepplax bykyrka med David Åkerlund. Kantor: Linda Snellman. Tema: Skapelsen. Texter: Ps 104:1-5, 10-15, 27-30; 1 Mos 1:1–28, 2:1; Hebr 11:3; Joh 1:1-4. Predikotext: Upp 4:11. Psalmer: 181; 145; 451; 196; Sions sånger 247 (O store Gud); 223; 534:5–8.

Till inlägget

Gudstjänst inför andra söndagen efter Trefaldighet 8.6 i Ojutjärvi lägercentrum, Kauhava, kl 18 med Ola Österbacka. Tema: Kallelsen till Guds rike. Texter: Jer 6:16-19; Jak 1:2-8; Luk 9:51-62. Psalmer: Sionsharpan (SH) 223; 145; 409; 330; SH 464:1–6; 7–9. Predikan inklusive text i mp3-filen.

Till inlägget

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen 26.5 i Lepplax bykyrka kl 13 med Ola Österbacka. Kantor: Linda Snellman.Tema: Den dolde Guden. Athanasianska trosbekännelsen.Texter: 4 Mos 6:22-27; Kol 1:14-23; Matt 28:18-20. Psalmer:  298; 144; 147; 150; 279:1,4-7; 537:1,4. Predikan i mp3-filen och lilla videon. Predikotext: Matt 28:18-20.

Till inlägget

Pingstgudstjänst

Gudstjänst på pingstdagen i Lepplax bykyrka kl 13 med David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Den Helige Andes utgjutande. Texter: Hes 36:22-32; Apg 2:1-11; Joh 14:15-21 (predikotext). Psalmer: 114; 106; 110; 115; 111:6–8; LBK 171.

Till inlägget

Gudstjänst i Settlementcenttrum, Vasa, 9.5.2024 med Ola Österbacka och psalminspelningar. Tema: Kungen i hans härlighet. Texter: Ps 47:6-10; 2 Kung :8-14; Rom 8:31-39; Luk 24:49-53 (predikotext). Psalmer: 104:1–5; 104:6–9; 303; 113; 304:1–5; 289. Ackompanjemang med psalminspelningar. Predikan som ljud i mp3-filen, i lilla videon och som pdf.

Till inlägget