Möten och gudstjänster via Zoom

Vi har skaffat licens för att använda mötesverktyget Zoom för gudstjänster och möten. Instruktioner och länk här.

Direktsändning

 Information om kommande direktsändningar: StJdirekt.

Inspelningar

Inspelningar från gudstjänster, bibelstudier, bibelhelger och föredrag som hållits vid olika samlingar.

Man kan hitta inspelningar på flera ställen:

  • Samtliga gjorda inspelningar hittas i databasen Oratio där också inspelningar från LBK i Sverige och Norge finns. Totalt finns där över 2 200 inspelningar. Möjlighet att söka på kyrka/församling, talare, text eller ämne och direkt lyssna eller titta på video.
  • Nyare videoinspelningar finns på Vimeo och nås också från Inspelningar. Gudstjänster som direktsänts finns också arkiverade på Youtube i oredigerad form.
  • Nu finns också gudstjänster från åren 2008–2011 som en egen kanal på Vimeo och vi planerar att sätta in flera efter hand.
  • Mp3-inspelningar (audio) sätts efter hand in på Inspelningar.

Forum Johanneum

Under åren 2011–2014 lade vi ut predikningar i textform samt en del annat (frågor och svar, kolumner och andakter) i bloggen Forum Johanneum. Eftersom det kan vara svårt att hitta enskilda predikningar där finns nu en registersida.

Galleri

Bilder från vår missionsförsamling Dunavtsi och församlingens högtider. Bildgalleriena har ännu inte återställts efter temabyte.