Logos förlag utger egna böcker och representerar Biblicums förlag i Finland. Kolla produkterna i Biblicums webbutik! Se information om hur du beställer här.


Nyhet: Varför tror inte alla på Darwin?

En liten, men naggande god, bok har utkommit på Timoteus förlag. Författaren är Johnny Bergman, vars produktion kan hittas här: https://bergmansmedia.se/. Den bok som nu utkommit är i pocketformat men har stor sprängkraft.

Boken är rikt illustrerad och omfattar 191 sidor i formatet 17 x 11 cm. Den tar upp alla de vanliga argumenten som brukar framföras till stöd för utvecklingsläran och smular sönder dem på ett lättfattligt och åskådligt sätt. Boken är mycket lämplig att lägga i händerna på gymnasister, eller alla som behöver argument för sin tro på en Skapare.

Boken säljs av Logos förlag för endast 10 €. Den kan också beställas via Biblicums förlag som Logos Förlag representerar i Finland.

 


AKTUELLA BÖCKER I SORG OCH LIDANDE

Tre andaktsböcker med 25 korta andakter av Richard E Lauersdorf.
Varje andakt innehåller ett tröstande ord från Skriften, ett lättläst budskap och en stödjande bön.

Guds barn dör aldrig

NYHET: Guds barn dör aldrig – ord av tröst när jag står inför livets slut

I olika skeden av livet kan vi reagera på olika sätt inför tanken på döden – med en axelryckning, med rynkor i pannan, med stor oro, med tårar eller med fruktan och ilska. Vilka tankar på döden vi än har just då, kommer Gud till oss i sitt Ord för att omsluta oss med sina löften, det enda som håller oss uppe under den svåraste delen av resan genom livet. Läs mera här!

 

Hjälp mig, Herre – trösteord för den som måste söka en väg framåt genom en störtflod av frågor och känslor när en älskad människa är nära döden. Boken leder hjärtan som är fulla av smärta till tröst i Guds Ord och till vår Frälsares kärleksfulla armar. Det är för att Gud känner oss och våra tankar som vi kan vädja till honom: Hjälp mig, Herre.

Läs mera här!

 

 

Med tårar i våra ögon – trösteord från Herren i sorgen över min käras bortgång

Med en finstämd känslighet för alla känslor som väller över oss när vi sörjer visar boken hur Guds kärlek innesluter oss, också när vi lämnar kyrkogården med tårar i våra ögon.

Läs mera här!


Logos förlags tidigare utgivna produkter


BÖCKER FRÅN BIBLICUMS FÖRLAG

Logos förlag förmedlar böcker som beställts via Biblicums webbutik till köpare i Finland. Var beredd på att leveransen kan dröja några veckor. Om snabb expedition önskas debiteras fraktkostnad från Sverige. Prislista i euro här.