Logos förlag utger egna böcker och representerar Biblicums förlag i Finland. Kolla produkterna i Biblicums webbutik! Se information om hur du beställer här.


NYHET: HBTQ och Bibeln – Svärdet genom svensk kristenhet

Frågan om samkönade äktenskap har avgjorts i Svenska kyrkan men den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, liksom många frikyrkliga samfund, hotas av splittring på grund av denna fråga. En framgångsrik lobby driver HBTQ-frågorna och fastän frågan berör ytterst få församlingar drivs ändå frågan med stor energi av samfunds- och församlingsledningar.

Hur blev det så här? Den här boken visar på sambandet mellan en allt liberalare bibelsyn och en liberal syn på äktenskap och HBTQ. Boken klargör vad Bibeln säger om äktenskapet och samkönade relationer.

Läs om boken och beställ via Biblicums webbutik eller från Logos förlag för 17,50 €.


NYHET: Guds ord består
– en festskrift till Seth Erlandsson med anledning av hans 80-årsdag

”Guds ord består” – detta har varit teol dr Seth Erlandssons fasta tro under hela hans gärning som bibelforskare, bibelöversättare och bibellärare. I samband med hans 80-årsdag ger Stiftelsen Biblicum ut denna festskrift med bidrag av olika författare från många länder. Alla har det gemensamt med jubilaren att de delar hans tro på Guds levande ord som består till tidens slut.

Boken innehåller artiklar som på olika sätt lyfter fram det levande och oförgängliga bibelordet både i Gamla och Nya testamentet. För alla bidragsgivare är det viktigt att Guds ord står i centrum för all kristen tro och forskning. Det rena Gudsordet ska alltid vara den fasta och orubbliga grundvalen för tro och liv i den kristna kyrkan.

Läs mera om boken i Biblicums webbutik. Pris: 10 € + postningskostnader.


Varför tror inte alla på Darwin?

En liten, men naggande god, bok har utkommit på Timoteus förlag. Författaren är Johnny Bergman, vars produktion kan hittas här: https://bergmansmedia.se/. Den bok som nu utkommit är i pocketformat men har stor sprängkraft.

Boken är rikt illustrerad och omfattar 191 sidor i formatet 17 x 11 cm. Den tar upp alla de vanliga argumenten som brukar framföras till stöd för utvecklingsläran och smular sönder dem på ett lättfattligt och åskådligt sätt. Boken är mycket lämplig att lägga i händerna på gymnasister, eller alla som behöver argument för sin tro på en Skapare.

Boken säljs av Logos förlag för endast 10 €. Den kan också beställas via Biblicums förlag som Logos Förlag representerar i Finland.

 


AKTUELLA BÖCKER I SORG OCH LIDANDE

Tre andaktsböcker med 25 korta andakter av Richard E Lauersdorf.
Varje andakt innehåller ett tröstande ord från Skriften, ett lättläst budskap och en stödjande bön.

Guds barn dör aldrig

NYHET: Guds barn dör aldrig – ord av tröst när jag står inför livets slut

I olika skeden av livet kan vi reagera på olika sätt inför tanken på döden – med en axelryckning, med rynkor i pannan, med stor oro, med tårar eller med fruktan och ilska. Vilka tankar på döden vi än har just då, kommer Gud till oss i sitt Ord för att omsluta oss med sina löften, det enda som håller oss uppe under den svåraste delen av resan genom livet. Läs mera här!

 

Hjälp mig, Herre – trösteord för den som måste söka en väg framåt genom en störtflod av frågor och känslor när en älskad människa är nära döden. Boken leder hjärtan som är fulla av smärta till tröst i Guds Ord och till vår Frälsares kärleksfulla armar. Det är för att Gud känner oss och våra tankar som vi kan vädja till honom: Hjälp mig, Herre.

Läs mera här!

 

 

Med tårar i våra ögon – trösteord från Herren i sorgen över min käras bortgång

Med en finstämd känslighet för alla känslor som väller över oss när vi sörjer visar boken hur Guds kärlek innesluter oss, också när vi lämnar kyrkogården med tårar i våra ögon.

Läs mera här!


Logos förlags tidigare utgivna produkter


BÖCKER FRÅN BIBLICUMS FÖRLAG

Logos förlag förmedlar böcker som beställts via Biblicums webbutik till köpare i Finland. Var beredd på att leveransen kan dröja några veckor. Om snabb expedition önskas debiteras fraktkostnad från Sverige. Prislista i euro här.