Logos förlag utger egna böcker och representerar Biblicums förlag i Finland. Kolla produkterna i Biblicums webbutik!
Läs här om hur du beställer.

ÅRETS BOKNYHETER

Nyss utkommen: Hjälp mig, Herre
är en liten bok med 25 andakter skrivna särskilt för den som måste söka en väg framåt när en älskad människa är nära döden. Den är skriven av samme författare som skrivit Med tårar i våra ögon.

Pris: 5 €, vid köp av minst 5 ex. à 4 €. Läs mera här! Ladda ner några provsidor!

 

BÖCKER SOM UTKOM 2017

Med tårar i våra ögon,
25 andakter för sörjande, 5 €.
Rabatt 20 % vid köp av minst 5 ex. Ladda ner de första sidorna som smakprov!

 

 

 

BÖCKER FÖR REFORMATIONENS JUBILEUMSÅR:
(XP Media – Biblicums förlag)

Rättfärdiggörelsen genom tron – Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Red: Seth Erlandsson. Pris: 15 €. För postning tillkommer 3,50 €.

Boken presenterar kärnan i Martin Luthers reformatoriska upptäckt. Innehåller bl.a. den viktiga skriften Om en kristen människas frihet.

Utdrag ur boken som småskrift: Martin Luthers befriande upptäckt – det villkorslösa evangeliet. 
En liten småskrift på 32 sidor med en koncentrerad framställning om den lutherska reformationens centrum. 4 €, specialrabatt för större antal.

Säljs via Biblicums webbutik. Där finns också närmare presentation av böckerna.


Logos förlags tidigare utgivna produkter (länk till produktbeskrivning på Biblicums förlag):


Prislista för Biblicums förlagsprodukter via Logos förlag