Logos förlag utger egna böcker och representerar Biblicums förlag i Finland. Kolla produkterna i Biblicums webbutik!

GODA BÖCKER

Boken I frihetens gränsland – om att ta ut svängarna på den smala vägen är skriven av Hans Ahlskog. Den är en ovanlig lärobok i den kristna tron och om att leva det kristna livet. Läs mera!

Pris vid köp från Logos förlag: 15 €. Beställ här! Distribution i Jakobstad: David Åkerlund, tfn 040 5803795.

Nyss utkommen: Hjälp mig, Herre är en liten bok med 25 andakter skrivna särskilt för den som måste söka en väg framåt när en älskad människa är nära döden. Den är skriven av samme författare som skrivit Med tårar i våra ögon.

Pris: 5 €, vid köp av minst 5 ex. à 4 €. Läs mera här! Ladda ner några provsidor!


BÖCKER FRÅN BIBLICUMS FÖRLAG

Biblicums festskrift innehåller ett tvärsnitt av artiklar som ingått från tidskriften Biblicum under 50 år. Artiklarna präglas av det som genom alla år varit det väsentliga: En tilltro till Bibeln som Guds alltigenom inspirerade och ofelbara ord. I boken ingår även glimtar från Stiftelsens första tid och en kort presentation av Biblicums nuvarande verksamhet. Pris: 10 €. Läs om boken här.

Tala Herre din tjänare hör – Ett litet häfte med bibelord för bön och begrundan. Korta böner och bibelord från Psaltaren; Herdepsalmen och Herrens bön, samt ett antal böner från Paulus brev. Häftet avslutas med Luthers morgon- och aftonböner. Ett utmärkt litet häfte för bön, inspiration och begrundan av Herrens nåd. 32 s, 3 €.

BÖCKER SOM UTKOM 2017

Med tårar i våra ögon,
25 korta andakter för dem som sörjer en älskads död. Varje andakt innehåller ett tröstande ord från Skriften, ett lättläst budskap och en stödjande bön. Pris endast 5 €. Rabatt 20 % vid köp av minst 5 ex.

Ladda ner de första sidorna som smakprov!

BÖCKER FÖR REFORMATIONENS JUBILEUMSÅR:
(XP Media – Biblicums förlag)

Rättfärdiggörelsen genom tron – Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Red: Seth Erlandsson. Pris: 15 €. För postning tillkommer 3,50 €.

Boken presenterar kärnan i Martin Luthers reformatoriska upptäckt. Innehåller bl.a. den viktiga skriften Om en kristen människas frihet.[/one_half]

Utdrag ur boken som småskrift: Martin Luthers befriande upptäckt – det villkorslösa evangeliet. 
En liten småskrift på 32 sidor med en koncentrerad framställning om den lutherska reformationens centrum. 4 €, specialrabatt för större antal.

Säljs via Biblicums webbutik. Där finns också närmare presentation av böckerna.


Logos förlags tidigare utgivna produkter (länk till produktbeskrivning på Biblicums förlag):


Prislista för Biblicums förlagsprodukter via Logos förlag