Gudstjänster hålls på två orter: I Vasa i Settlementcentrums lokal på Villagatan 1, och i Pedersöre i Lepplax bykyrka. Vi uppmärksammar aktuella ändringar i rekommendationerna för coronaläget och strävar efter att sända gudstjänsterna direkt samt från inspelning.

Se information om våra direktsändningar samt gudstjänstordning.