Gudstjänster hålls på två orter: I Vasa i Settlementcentrums lokal på Villagatan 1, och i Pedersöre i Lepplax bykyrka.

Bibelstudier hålls ungefär en gång per månad efter gudstjänst i Lepplax. Se även händelsekalendern.

Se information om våra direktsändningar samt gudstjänstordning.