S:t Johannes Evangelisk-Lutherska Församling är en fri församling, som bekänner sig till den evangelisk-lutherska tro som formellt är bekännelsegrund också för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Grunddokument:

Församlingens uppgift är enligt församlingsordningen att

  • verka för att människor, både på vår ort och i hela världen, genom Guds ords predikan måtte omvändas och föras till tro på Kristus
  • verka för medlemmarnas och andra människors uppbyggelse och bevarande i tron och deras stadfästande i sanningen
  • förvalta dopets och nattvardens sakrament
  • bekämpa allt slags otro och förnekelse.