settlementcentrum_1gtj
Från den nya verksamhetsplatsens första gudstjänst, Settlementcentrum i Vasa, Brändö. 9.10.2016.

Gudstjänster hålls normalt enligt följande (ändringar kan inträffa, särskilt under sommaren; se kalendern och månadsbladet för aktuell information):

Settlementcentrum i Vasa, Villagatan 1, kl 11.00, i regel varannan vecka.

Lepplax bykyrka i Pedersöre kl 13.00 (när det inte är söndagsskola i lokalen hålls gudstjänsten vanligen kl 10, sommartid även kl 18), åtminstone tre söndagar per månad.

Se information om våra direktsändningar samt gudstjänstordning.

Gudstjänst 16:e efter Trefaldighet

Gudstjänst i Lepplax bykyrka den 16:e söndagen efter Trefaldighet, den 19 september 2021. David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Tema: Frigjorda från träldomen under förgängelsen. Psalmer: 570:1–3; 148; 570:4; 187; 577; 572. Ljudfilen innehåller endast predikan: Fil 1:20–26. 20 Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där […]

Till inlägget