Under senare tid har vi lagt om vår nätverksamhet. Vi använder nu fyra olika sätt att följa våra gudstjänster, beroende på situation och teknik:

  1. Direktsändning (streaming) av gudstjänst via Youtube. Den kan också ses efteråt. Denna metod används numera inte så ofta i Lepplax, eftersom nätverket visat sig opålitligt.
  2. Inspelning av fysisk gudstjänst, läggs ut senare på söndag.
  3. Hybridgudstjänst med hjälp av Zoom. Vi samlas till gudstjänst i Vasa och/eller Lepplax och erbjuder möjlighet att delta genom att koppla upp via nätverktyget Zoom.
  4. Webbgudstjänst som spelas in i förväg och släpps på Youtube den aktuella söndagen.

Vi spelar vanligen också in gudstjänsterna, ibland endast predikan. Gudstjänsterna kan efteråt följas via Media > Inspelningar, där predikan läggs ut som ljudfil (mp3) och ibland också som text (pdf).  I de flesta fall läggs videoinspelning ut på Youtube (oredigerad). Ibland läggs predikan ut också som videofil på Vimeo. Du kan också klicka Youtube-ikon (andra från vänster) på menybalken. (Vimeo nås via den fjärde ikonen.) Pågående sändning är märkt LIVE NU. Du kan också söka kanalen stjdirekt och prenumerera. Då söker du bland prenumerationerna nästa gång och får också e-post med länk när sändningen har startat.

andra söndagen efter trettondagen 16.1.2022 inbjuds till webbgudstjänst med Ola Österbacka, som publiceras kl 10.00. Tema: Jesus helgar hemmet. Texter: 2 Kung 4:1–7; Rom 12:6–16; Joh 2:1–11.
(Här finns länkar till en predikan från 2013 som behandlar Joh 2:1–11: textform; video och ljud (mp3).)

Kollekt kan du ge via MobilePay 18161 eller till bankkonto (obs nytt insamlingskonto!) IBAN: FI46 3131 1002 2560 83, referens 6004 (kollekt Lepplax) eller 7003 (kollekt Vasa). Tillstånd från polisen i Österbotten.

Vi gör inspelning av gudstjänst eller endast predikan, antingen som video eller enbart ljud. Gudstjänster läggs in efteråt på Youtube, om de inte direktsänts, i oredigerad form. Redigerad videoinspelning arkiveras på Vimeo. Predikningar, och ibland även hela gudstjänster när de inte innehåller video, sparas som mp3-filer i vårt inspelningsarkiv. Inspelningarna hittas även via den sökbara databasen Oratio där också inspelningar från LBK i Sverige och Norge kan sökas.

Skanna för MobilePay