Vi sänder och/eller spelar in gudstjänster under de flesta söndagar. Streaming via YoutubeKlicka här för att se sändningar och våra videoinspelningar (oredigerade). Du kan också klicka Youtube-ikonen (andra från vänster) på menybalken. Pågående sändning är märkt LIVE NU. Du kan också söka kanalen stjdirekt och prenumerera. Då söker du bland prenumerationerna nästa gång och får också e-post med länk när sändningen har startat.

20:e söndagen efter Trefaldighet 17.10.2021 har vi gudstjänst kl 13 med Ola Österbacka som liturg och predikant i Vasa och församlingssång under ledning av Hans Ahlskog i Lepplax bykyrka. I Vasa samlas vi i Bokens hus, Ansasgatan 3. Se köranvisningar! Gudstjänsten hålls via mötesverktyget Zoom, se anvisningar. Tema: Kallelsens ansvar. Texter: Ps 34:4–6; Hebr 2:1–4; Luk 12:42–48. Predikotext: 5 Mos 31:6–8.

Vi erbjuder möjlighet att delta direkt via Zoom (mobilkamera) och dessutom spelas gudstjänsten in som vanligt och läggs ut efteråt.

Kollekt kan du ge via MobilePay 18161 eller till bankkonto (obs nytt insamlingskonto!) IBAN: FI46 3131 1002 2560 83, referens 6004 (kollekt Lepplax) eller 7003 (kollekt Vasa). Tillstånd från polisen i Österbotten.

Vi gör inspelning av gudstjänst eller endast predikan, antingen som video eller enbart ljud. Redigerad videoinspelning arkiveras på Vimeo. Gudstjänster kan också följas på Youtube, ifall de direktsänts, men där i oredigerad form. Predikningar, och ibland även hela gudstjänster när de inte innehåller video, sparas som mp3-filer i vårt inspelningsarkiv. Inspelningarna hittas även via den sökbara databasen Oratio där också inspelningar från LBK i Sverige och Norge kan sökas.

Skanna för MobilePay