Styrelse (vald 2018)

Botvid Lindström, styrelsens ordförande
Hans Ahlskog, församlingens kantor och lärare, styrelsens kassör
Rasmus Snellman, styrelsemedlem
David Åkerlund, pastor, vice ordförande
Ola Österbacka, pastor, styrelsens sekreterare

Lärofrågor behandlas av pastorerna Øyvind Edvardsen, David Åkerlund och Ola Österbacka samt Hans Ahlskog.

E-postadresser: fornamn.efternamn@sanktjohannes.info

Bank: Svenska Handelsbanken, HANDFIHH; IBAN: FI18 3131 1000 2060 07

Ange referensnummer för betalningar:
• 1009 medlemsgåvor
• 2008 verksamhetsbidrag
• 3007 diakoni
• 4006 mission
• 5005 frivilligt bidrag för Bibel och Bekännelse

För bidrag sänds som vederlag tidningen Bibel och Bekännelse, som utkommer med 5 nr/år.

Se även Logos förlag, som har annat bankkonto.