Styrelse (vald 3.4.2022)

Botvid Lindström, styrelsens ordförande, tfn +358 40 752 7534‬
Hans Ahlskog, församlingens kantor och lärare, styrelsens kassör, tfn ‭+358 44 796 6238
Rasmus Snellman, vice ordförande, tfn +358 44 796 6501‬
Martin Wikström, tfn ‭+358 45 271 6512
David Åkerlund, pastor, tfn ‭+358 44 796 6293‬
Ola Österbacka, pastor, styrelsens sekreterare, tfn +358 50 339 6383

Lärofrågor behandlas av pastorerna David Åkerlund och Ola Österbacka samt Hans Ahlskog. 

E-postadresser: fornamn.efternamn@sanktjohannes.info

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling r f har 14.05.2019 (RA/2019/430) beviljats tillstånd av polisinrättningen i Österbotten att under tiden 01.07.2019–30.6.2024 anordna insamling inom Österbottens polisinrättnings område för 1) avlöning av två pastorer på deltid, 2) hyror för samlingsutrymmen, 3) litteraturmission och 4) stöd till mission i Bulgarien, vid behov även för diakoni. Insamlade medel används kontinuerligt under insamlingstiden.

Skanna för MobilePay

Församlingen har nu möjlighet att ta emot betalningar via MobilePay, nr 18161. Kan med fördel användas som kollekt när gudstjänster streamas. 

Bank: Svenska Handelsbanken, HANDFIHH; IBAN: FI46 3131 1002 2560 83. Obs. nytt insamlingskonto! Ange referensnummer för betalningar:

  • 2008 verksamhet
  • 3007 diakoni
  • 4006 mission
  • 6004 Stöd till kristna i Ukraina

Det gamla bankkontot FI18 3131 1000 2060 07 används för medlemsgåvor och för betalningar av Bibel och Bekännelse, vilka är utanför insamlingstillståndet. Logos förlag använder numera detta bankkonto. För detta finns nu också ett annat MobilePay-nummer: 85622 (ange vilka böcker det gäller). Gamla referensnummer kan användas:

  • 1009 medlemsgåvor
  • 5005 Bibel och Bekännelse

Verksamhetsställen