Styrelse (vald 2018)

Botvid Lindström, styrelsens ordförande
Hans Ahlskog, församlingens kantor och lärare, styrelsens kassör
Rasmus Snellman, vice ordförande
David Åkerlund, pastor
Ola Österbacka, pastor, styrelsens sekreterare

Lärofrågor behandlas av pastorerna Øyvind Edvardsen, David Åkerlund och Ola Österbacka samt Hans Ahlskog.

E-postadresser: fornamn.efternamn@sanktjohannes.info

Bank: Svenska Handelsbanken, HANDFIHH; IBAN: FI18 3131 1000 2060 07

Ange referensnummer för betalningar:
• 1009 medlemsgåvor
• 5005 prenumeration: Bibel och Bekännelse

För bidrag (även ref.nr 2008: verksamhet, 3007: diakoni, 4006: mission) sänds som tacksamt vederlag tidningen Bibel och Bekännelse, som utkommer med 4 nr/år.

Se även Logos förlag, som har annat bankkonto.