Styrelse (vald 25.4.2021)

Botvid Lindström, styrelsens ordförande
Hans Ahlskog, församlingens kantor och lärare, styrelsens kassör
Rasmus Snellman, vice ordförande
Martin Wikström
David Åkerlund, pastor
Ola Österbacka, pastor, styrelsens sekreterare

Lärofrågor behandlas av pastorerna Øyvind Edvardsen, David Åkerlund och Ola Österbacka samt Hans Ahlskog.

E-postadresser: fornamn.efternamn@sanktjohannes.info

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling r f har 14.05.2019 (RA/2019/430) beviljats tillstånd av polisinrättningen i Österbotten att under tiden 01.07.2019–30.6.2024 anordna insamling inom Österbottens polisinrättnings område för 1) avlöning av två pastorer på deltid, 2) hyror för samlingsutrymmen, 3) litteraturmission och 4) stöd till mission i Bulgarien, vid behov även för diakoni. Insamlade medel används kontinuerligt under insamlingstiden.

Skanna för MobilePay

Församlingen har nu möjlighet att ta emot betalningar via MobilePay, nr 18161. Kan med fördel användas som kollekt när gudstjänster streamas. 

Bank: Svenska Handelsbanken, HANDFIHH; IBAN: FI46 3131 1002 2560 83. Obs. nytt insamlingskonto! Ange referensnummer för betalningar:

  • 2008 verksamhet
  • 3007 diakoni
  • 4006 mission
  • 6004 kollekt Lepplax
  • 7003 kollekt Vasa

Logos förlag har annat bankkonto: FI87 6601 0010 3580 91.

Det gamla bankkontot FI18 3131 1000 2060 07 används för medlemsgåvor och för betalningar av Bibel och Bekännelse, vilka är utanför insamlingstillståndet. Gamla referensnummer kan användas:

  • 1009 medlemsgåvor
  • 5005 Bibel och Bekännelse