Styrelse (vald 2020)

Botvid Lindström, styrelsens ordförande
Hans Ahlskog, församlingens kantor och lärare, styrelsens kassör
Rasmus Snellman, vice ordförande
David Åkerlund, pastor
Ola Österbacka, pastor, styrelsens sekreterare

Lärofrågor behandlas av pastorerna Øyvind Edvardsen, David Åkerlund och Ola Österbacka samt Hans Ahlskog.

E-postadresser: fornamn.efternamn@sanktjohannes.info

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling r f har 14.05.2019 (RA/2019/430) beviljats tillstånd av polisinrättningen i Österbotten att under tiden 01.07.2019–30.6.2024 anordna insamling inom Österbottens polisinrättnings område för 1) avlöning av två pastorer på deltid, 2) hyror för samlingsutrymmen, 3) litteraturmission och 4) stöd till mission i Bulgarien, vid behov även för diakoni. Insamlade medel används kontinuerligt under insamlingstiden.

Församlingen har nu möjlighet att ta emot betalningar via MobilePay, nr 18161. Kan med fördel användas som kollekt när gudstjänster streamas.

Bank: Svenska Handelsbanken, HANDFIHH; IBAN: FI18 3131 1000 2060 07. Ange referensnummer för betalningar:

  • 1009 medlemsgåvor
  • 2008 verksamhet
  • 3007 diakoni
  • 4006 mission
  • 5005 prenumeration (frivillig avgift): Bibel och Bekännelse (4 nr/år)

Se även Logos förlag, som har annat bankkonto.

[contact_form]