Dunavtsi – en romsk församling i Bulgarien

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling har genom WELS’ koordinator för Östeuropa, pastor John Vogt, fått kontakt med en luthersk församling i Bulgarien som helt består av romer. Den finns i den lilla byn Dunavtsi i Bulgariens nordöstra hörn, alldeles invid Donaufloden. Egentligen är det två församlingar som kommer samman på skilda platser av geografiska skäl. StJ har här fått en särskild missionskallelse.

Församlingen utgör den mest expansiva delen av Bulgariens lutherska kyrka, som tillhör KELK-gemenskapen av bekännelsekyrkor och har sitt högkvarter i huvudstaden Sofia. Folket i Bulgarien kan ännu inte underhålla kyrkans arbete med de kollekter som samlas in. WELS har bedrivit missionsarbete i Bulgarien sedan 1990-talet och håller nu på att minska sitt budgetunderstöd.

StJ har gått in för att ta upp kollekter för Dunavtsi-församlingen, dels för att stöda en sommarbibelskola för barn som hölls för första gången 2011 och för andra gången 2012, och dels för att stöda församlingens evangelist Ivo Lazarov Rusinov under hans studier med sikte på att bli pastor. Den sistnämnda uppgiften har från våren 2013 övertagits av en stödgrupp inom LBK.

Ivo har den 17 augusti 2013 nått målet och blivit ordinerad till pastor i Dunavtsi. Han har vid sin sida fått Dimitar Shishkov som assisterande pastor. Mera information och bildgalleri.

Den 5 september 2015 ordineras Iliyan Itsov till pastor med kallelse att nå kontakter med romer i de europeiska länderna, en uppgift som är mycket ambitiös. Iliyan talar sju språk och är själv en rom (romerna kallades tidigare zigenare) från Dunavtsi, så han har goda möjligheter att verka i denna tjänst. Vi kommer att undersöka möjligheterna att få honom engagerad också bland vårt lands romer.

Folket i byn, liksom romerna i allmänhet, lider av hög arbetslöshet och har det mycket svårt ekonomiskt. Församlingens ålderstigna romani-pastor avled för något år sedan och det har gjort att verksamheten har lidit. Iliyan Itsov är församlingens ordförande.

I samband med KELK-mötet i Bulgarien 6-9.6.2013 besökte StJ:s styrelseordförande David Åkerlund församlingen i Dunavtsi tillsammans med en grupp från LBK. Han tog en del bilder, av vilka några finns här.

Pastor John Vogt höll ett föredrag med bilder i Lepplax bykyrka 19.9.2012 om aktiviteter i Östeuropa under 2012. Du kan välja att lyssna/se föredraget eller se den presentation han höll som pdf:

Bildgalleri


Stöd vårt missionsarbete! Se konto- och referensnummer här.

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling r f har 14.05.2019 (RA/2019/430) beviljats tillstånd av polisinrättningen i Österbotten att under tiden 01.07.2019–30.6.2024 anordna insamling inom Österbottens polisinrättnings område för 1) avlöning av två pastorer på deltid, 2) hyror för samlingsutrymmen, 3) litteraturmission och 4) stöd till mission i Bulgarien, vid behov även för diakoni. Insamlade medel används kontinuerligt under insamlingstiden.