Barnläger på Hummelholmen

Veckoslutet 23–24 juli ordnas ett barnläger på Hummelholmen i Monäs, Nykarleby. Preliminärt program: Lördag 23 juli 12–13 Ankomst och inkvartering Inledningsbön och information 14 Undervisning. Därefter simning och lekar. 18 Undervisning och kvällsandakt. Söndag 24 juli 10 Morgonandakt 10.30 Undervisning 13.30 Familjegudstjänst Städning och avfärd.

Fortsätt att läsa

Ukraina

Stöd till Ukraina

När Ryssland inledde sin invasion av Ukraina den 24 februari gick våra tankar till våra trossyskon. Ukrainas lutherska kyrka är medlem i KELK, Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen. En del av våra pastorer har deltagit i teologikurser i Ternopil, där Ukrainas lutherska teologiska seminarium S:t Sofia har varit verksamt. Informationerna från Ukraina...

Fortsätt att läsa

Stöd till Ukrainas kristna

Det upprop vi gjorde den 26 februari resulterade i betydande gåvor. Vi erbjuder fortsatt möjlighet att bidra med penningmedel, som i dagens läge är det bästa sättet att stöda det lidande folket i Ukraina. Du kan när som helst betala en gåva via MobilePay 18161. Ange Ukraina eller referensnummer 9001 så...

Fortsätt att läsa

Bön för Ukraina

Den här bönen har utsänts per e-post från planeringskommittén i vår gemenskap CELC och har som särskilt objekt medlemmarna i vår systerkyrka – Ukrainas Lutherska kyrka. Bilden är från en gudstjänst 2016 i Uppståndelsens lutherska församling i Kiev med biskop Vyacheslav Horpynchuk. Barmhärtige himmelske Far! Du har sagt oss att...

Fortsätt att läsa

Hjälpinsatser för Ukrainas folk

Vi är alla upprörda över det ryska angreppet på Ukraina, som brutalt inleddes den 24 februari 2022. Låt oss vara ivriga i bönen för Ukraina och särskilt för våra trossyskon där. Vi har även möjligheter att räcka konkret hjälp. Vi har genom Facebook nåtts av upprop från pastor Taras Kokovsky...

Fortsätt att läsa

Passionsandakter via Zoom

LBK Sverige har gjort ett passionshäfte för en serie andakter under fastetiden. Häftet säljs via Biblicums förlag à 30 kr. Med stöd av det hålls en serie passionsandakter via Zoom onsdagar kl 20.00 (finsk tid): 2 mars: introduktion av passionshäftet 9 mars: del 1 16 mars: del 2 23 mars: del...

Fortsätt att läsa

Nytt från Bulgarien

Med tacksamhet har vi fått information om att kapellbygget i Dunavtsi i Bulgarien nu har återupptagits efter corona-avbrottet. Kapellbyggnaden kommer att färdigställas på utsidan inom kort. Bilderna har sänts av Iliyan Itsov via John Vogt. Samtidigt gläds vi att Iliyans hälsa har förbättrats och att han planerar  ett par nya...

Fortsätt att läsa

BoB nr 3 finns att ladda ner

Bibel och Bekännelse nr 3/2021 finns att ladda ner här som pdf. Numret har temat Den helige Ande och hans gåvor. Ur innehållet: Vi tror på den helige Ande! Andens främsta uppgift De andliga nådegåvorna Nådemedelskristendom Pingstkarismatik – en historisk översikt Karismatisk lovsång och luthersk gudstjänsttradition Tungotalets betydelse för kristen...

Fortsätt att läsa

Färre pastorer i tjänst under hösten

Pastor Øyvind Edvardsen har beviljats ansökt tjänstledighet under september–december 2021. Gudstjänsterna fördelas på de övriga pastorerna. Det är också tänkt att vi ska testa samordnade gudstjänster via mötesverktyget Zoom, så att församlingen i Lepplax kan samlas för att lyssna till texter och predikan som hålls i Vasa, och församlingen i...

Fortsätt att läsa

Följ KELK:s världsvida konferens på distans!

Eftersom KELK, den världsvida organisationen som vi tillhör (Konfessionella Evangelisk-Lutherska Konferensen), har en online konferens detta år finns möjlighet för alla intresserade att åhöra/bevittna föredragen och diskussionerna. David Åkerlund och Hans Ahlskog kommer att delta som vår församlings officiella delegater. De kan delta i förhandlingarna medan gäster kan åhöra föredrag....

Fortsätt att läsa