Länkarna nedan öppnar bilder från StJ:s högtider och från Dunavtsi – en luthersk församling i Bulgarien. De följande texterna beskriver händelserna i omvänd kronologisk ordning, med de nyaste händelserna högst upp.