Uppgifter för inloggning och deltagande i gudstjänster

Vi har skaffat licens för att använda mötesverktyget Zoom för gudstjänster och möten.

Vårt ID-nummer: 659 091 3322 (registrerat på Ola Österbacka). Det här numret kan du använda ifall du vill själv öppna appen/programmet.

Vår länk: https://us02web.zoom.us/j/6590913322

Länken leder till en sida där du vidarebefordras direkt till mötets väntrum i appen/programmet. Vänta tills du blir insläppt (vi har varit tvungna att ändra detta för att garantera att värden öppnar mötet först. Du kan eventuellt behöva skriva in lösenkod: johannes).

 

Instruktioner för användaren

Nedan finns en vägledning för hur du som deltagare kan vara med på gudstjänster och andra möten via Zoom.

Zoom är gratis och kan användas på dator, läsplatta och mobiltelefon. Det påminner om Skype, men det är mer anpassat för större grupper och konferenser. Till skillnad från Skype så är det inte så att man blir uppringd av någon till ett samtal, utan man loggar själv in i ett möte – precis som man kliver in i en kyrkolokal. För att logga in i Zoom-mötet behöver du inte skapa något Zoom-konto, men du behöver ladda ner Zoom på din dator/läsplatta/mobil.

Vägledningen nedan kommer inte att förklara hur man laddar ner och installerar ett program på en dator eller en app på en läsplatta eller mobiltelefon.

  1. Ifall det är första gången du är med behöver du ladda ner Zoom på din dator/läsplatta/mobil. På din dator laddar du ner Zoom här: https://zoom.us/download. På din läsplatta eller mobiltelefon går du dit du brukar ladda ner appar och söker efter Zoom.
  2. Installera Zoom på din dator/läsplatta/mobil.
  3. Öppna Zoom när det är dags för gudstjänst eller bibelstudium. Du kan göra det genom att klicka på länken ovan i webbläsaren och acceptera att öppna Zoom-appen. Om du fått en länk per e-post kan du öppna mötet direkt med att klicka på länken. Tänk på att logga in minst 5 minuter innan det börjar. Ifall det är första gången du är med via Zoom kan det vara en bra idé att påbörja inloggningen minst 15 minuter innan och pröva funktionerna i förväg.
  4. Välj ”Join” / ”Join Meeting” i menyn när du öppnat Zoom. För att höra välj ”Join computer audio” eller på mobil: ”Wifi or Cellular Data”.
  5. Om du öppnat appen och inte använt länken: Skriv in ID-numret 659 091 3322 i fältet där det står “Meeting ID”. Då behöver du också lösenkoden ovan (Passcode). Ifall du redan deltagit en gång kommer du att hitta ID-numret i historiken i fältet för “Meeting ID” efter du klickat “Join” när du kommit in i Zoom.
  6. Skriv in ditt namn i fältet under ID-numret. (Det behövs inte om du har konto.)
  7. När du loggar in kan du behöva vänta en kort stund i ett “väntrum” tills den som sköter mötet släpper in dig. Normalt har vi tagit bort detta för gudstjänster.
  8. Bekanta dig med hur du slår på och stänger av mikrofonen och kameran när du kommit in i Zoom-mötet. Dessa två knappar hittar du i vänstra hörnet längst ner, eller på mobil via en av två skärmar.
  9. Det är trevligt och uppmuntrande att vi får se varandra, men under en gudstjänst stänger du av din kamera och ser till att mikrofonen är tystad. Den som medverkar sätter på sin mikrofon just då man ska säga något.