Tidningen Bibel och Bekännelse, som under en lång följd av år getts ut av Lutherska bekännelsekyrkan, kommer från 2015 ut i en särskild ”Finlandsupplaga”. Från 2019 utkommer tidningen med fyra nummer per år. Efter att den sänts ut per post läggs den också ut här som pdf. Det fjärde numret för 2019 utkom i slutet av november, men distributionen kan ha blivit försenad av poststrejken.

Den som vill ge ett bidrag för tidningen kan ladda ner bankgiro med information. Se information om tillstånd för penninginsamling.

1/2019

BoB 2/2019

2/2019

3/2019

4/2019

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

1/2016

2/2016

3/2016

3/2016

4/2016

4/2016

5/2016

1/2015

1/2015

2/2015

2/2015

3/2015

3/2015

4/2015

4/2015

5/2015

5/2015