Tidningen Bibel och Bekännelse, som under en lång följd av år getts ut av Lutherska bekännelsekyrkan, har från 2015 getts ut i en särskild ”Finlandsupplaga”. Den utkommer med fyra nummer per år. Efter att den sänts ut per post läggs den också ut här som pdf. Extra tidningar kan fås i samband med gudstjänster. OBS! Tryckfel i nr 1/2024 s 10, 3. spalten: på femte raden ska det stå ”reformatorn”, inte ”diktatorn”. Tyvärr spelade ”autocorrect” oss ett spratt. I pdf-utgåvan är felet rättat.

Tidningen postas till den som anmäler intresse och förutsätter ingen prenumerationsavgift. Man kan också anmäla sig för en e-postlista som meddelar länk till nya nummer. Den som vill ge ett bidrag för tidningen kan ladda ner bankgiro med information

Länklista till temanummer 3/2019: Den könsneutrala vågen.

1/2024
2/2024

1/2023
2/2023
3/2023
4/2023

1/2022
1/2022
2/2022
Bob 3
3/2022
4/2022

BoB 1/2021
1/2021
BoB 2/2021
2/2021
BoB 3/2021
3/2021
4/2021

1/2020
BoB 2/2020
2/2020
BoB nr 3/2020
3/2020
BoB 4/2020
4/2020

1/2019

BoB 2/2019

2/2019

3/2019

4/20191/2018


2/2018


3/2018


4/2018


5/20181/2017


2/2017


3/2017


4/2017


5/20171/2016


2/2016


3/2016

3/2016


4/2016

4/2016


5/20161/2015

1/2015


2/2015

2/2015


3/2015

3/2015


4/2015

4/2015


5/2015

5/2015