Tidningen Bibel och Bekännelse, som under en lång följd av år getts ut av Lutherska bekännelsekyrkan, har från 2015 getts ut i en särskild ”Finlandsupplaga”. Den utkommer med fyra nummer per år. Efter att den sänts ut per post läggs den också ut här som pdf. 

Den som vill ge ett bidrag för tidningen kan ladda ner bankgiro med information

Länklista till temanummer 3/2019: Den könsneutrala vågen.


 

BoB 1/2021
1/2021
BoB 2/2021
2/2021
BoB 3/2021
3/2021
4/2021

1/2020
BoB 2/2020
2/2020
BoB nr 3/2020
3/2020
BoB 4/2020
4/2020

1/2019

BoB 2/2019

2/2019

3/2019

4/20191/2018


2/2018


3/2018


4/2018


5/20181/2017


2/2017


3/2017


4/2017


5/20171/2016


2/2016


3/2016

3/2016


4/2016

4/2016


5/20161/2015

1/2015


2/2015

2/2015


3/2015

3/2015


4/2015

4/2015


5/2015

5/2015