Tidningen Bibel och Bekännelse, som under en lång följd av år getts ut av Lutherska bekännelsekyrkan, kommer från 2015 ut i en särskild “Finlandsupplaga”. Den utkommer med fyra nummer per år. Efter att den sänts ut per post läggs den också ut här som pdf. Det första numret för 2020 utkom i februari.

Den som vill ge ett bidrag för tidningen kan ladda ner bankgiro med information. Se information om tillstånd för penninginsamling.

1/2020

BoB 2/2020

2/2020

BoB nr 3/2020

3/2020

1/2019

BoB 2/2019

2/2019

3/2019

4/2019

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

1/2016

2/2016

3/2016

3/2016

4/2016

4/2016

5/2016

1/2015

1/2015

2/2015

2/2015

3/2015

3/2015

4/2015

4/2015

5/2015

5/2015