Inspelningar från gudstjänster, bibelstudier, bibelhelger och föredrag som hållits vid olika samlingar. Avgränsa sökning av inspelningar med kategorier eller genom att välja månad (se meny till höger). Kommande direktsändningar: StJdirekt. Kommande händelser.

Samtliga gjorda inspelningar hittas i databasen Oratio (välj organisationen StJ i popup-listan). Se en bild som förklarar hur man använder sökfunktionerna.

Man kan hitta inspelningar på flera ställen:

* * *