Apostlagärningarnas kronologi, fram till 50 e.Kr.

Apostlagärningarnas kronologi, fram till 50 e.Kr.

 

apg_kronologi2

Apostlagärningarnas kronologi, från år 50 e.Kr.

 

Palestina på apostlarnas tid

Herodes familj

Paulus första missionsresa

Paulus första missionsresa

Paulus andra missionsresa

Paulus andra missionsresa

Paulus tredje missionsresa

Paulus tredje missionsresa

Paulus fångenskapsresa till Rom

Pdf-dokument som ingått i bibelstudierna: