Apostlagärningarnas kronologi, fram till 50 e.Kr.

Apostlagärningarnas kronologi, fram till 50 e.Kr.

apg_kronologi2

Apostlagärningarnas kronologi, från år 50 e.Kr.

 

Herodes familj

Herodes familj

Palestina

Palestina på apostlarnas tid

Paulus första missionsresa

Paulus första missionsresa

Paulus andra missionsresa

Paulus andra missionsresa

Paulus tredje missionsresa

Paulus tredje missionsresa

 

Paulus fångenskapsresa till Rom

Paulus fångenskapsresa till Rom

Pdf-dokument som ingått i bibelstudierna: