1. Om vi hittar en lämplig gudstjänstplats i Jakobstad, var vill du helst fira gudstjänst?
5. När vill du helst fira nattvard i Lepplax?
  • Lägg till fri text
3. Vilket klockslag är bäst att fira gudstjänst i Lepplax?

Pga söndagsskolan är första tänkbara klockslag 12.

4. Hur ofta vill du fira nattvard i Lepplax?
2. Hur ofta vill du fira gudstjänst i Lepplax?