En ovanlig roman

En roman som behandlar djupa lärofrågor och ger en saklig och bibliskt förankrad rådgivning om det kristna livet på den smala vägen. Så kunde man karaktärisera Hans Ahlskogs roman ”I frihetens gränsland – om att ta ut svängarna på den smala vägen” som nu har utkommit på Logos förlag.

Hans Ahlskog är ekonomie magister och en ”självlärd” teolog, med goda insikter i Bibelns grundspråk och med ett omfattande bibliotek. Han är verksam i S:t Johannes evangelisk-lutherska församling i svenska Österbotten där han är kantor och lärare. Han har tidigare författat en småskrift, Guds tio bud, samt medverkat med ett antal föredrag vid bibelhelger och predikat sporadiskt i gudstjänster.

I frihetens gränsland beskriver ett lutherskt församlingsliv på en fiktiv ort på Höga kusten. Huvudperson är pastor Risto Kallvik som på en solid kristen grund vägleder grannar och församlingsmedlemmar i olika praktiska livsfrågor men också i centrala lärofrågor som förhållandet mellan lag och evangelium samt skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet. Brännande dagsaktuella frågor som hur vi ska se på Israel kommer också på tapeten, liksom kristen sexualetik.

Boken är inte direkt tänkt som evangelisation för gatumission. Den är en utmärkt handledning för dem som brottas med de kristna livsfrågorna. En bok som använder en motsvarande metod är David Hedegårds Enighet i dopfrågan?

Att det handlar om en ovanlig roman märker man genom att den har rikligt med fotnoter, för att den som vill tränga in i det bibliska budskapet ska kunna slå upp bibelställen i sitt sammanhang och ta del av fördjupande litteratur. Ett prov på några sidor kan ses på webbadressen nedan.

Nu finns boken också som ljudbok. Boken har lästs in av Ola Österbacka. Du kan ladda ner enskilda kapitel som mp3 eller hela boken som en enda fil. Känn dig fri att dela med dig – om du finner boken värdefull får du gärna ge ett missionsbidrag!

Prissänkt. Beställ här för 12 € + porto! 252 s, mjuk pärm.
Kan också beställas via Biblicums förlag (utanför Finland).

Kontakta:

Logos förlag
c/o Ola Österbacka
Skolhusgatan 11 A 9
65100 Vasa
Tfn +358 50 339 6383
E-post: logosforlag@sanktjohannes.info
https://sanktjohannes.info/logosforlag/

Se några provsidor