Under några år har S:t Johannes evangelisk-lutherska församling ordnat bibelhelger, ett veckoslut på våren och ett på hösten. Under 2013 hölls sådana bibelhelger i mars och oktober.

Denna bok är en sammanställning av de föredrag och predikningar som hölls under bibelhelgerna 2013. Fem talare medverkade: Stefan Hedkvist, Tor Jakob Welde, Øyvind Edvardsen, Hans Ahlskog och Ola Österbacka. Redaktör: Ola Österbacka.

Pris nu: 7 €