Stiftelsen Biblicum har ett bokförlag med webbutik. En del av böckerna finns i Logos förlags lager i Vasa och Lepplax, men alla böcker som erbjuds via webbutiken kan beställas till Finland. Nedan uppräknas samtliga titlar med pris, och särskilt de som finns i lager. Leveranstiden för de böcker som inte finns i lager kan vara några veckor.

Prislista för Biblicums förlags Finlandsdepå 2021:

101 Erlandsson, Seth Bibeln och vetenskapen 4,00
102 Surburg, Raymond Gamla Testamentet och historisk-kritisk metod 4,00
103 Preus, Robert Modern bibeltolkning och kristen tro 4,00
104 Erlandsson, Seth Förutsättningslös bibelforskning? 4,00
201 Erlandsson, Seth Guds folk Israel 4,00
202 Erlandsson, Seth, red. Rättfärdiggörelsen 4,00
203 Erlandsson, Seth & Johansson, Sten Biblicums kamp för biblisk tro 4,00
204 Erlandsson, Seth Profet och profetia enligt Bibeln 4,00
205 Erlandsson, Seth Bibeln, dess ursprung och syfte 4,00
206 Becker, Siegbert W Bibeln i Luthers teologi 4,00
207 Erlandsson, Seth De fem Moseböckerna – en översikt 4,00
208 Furberg, Ingemar Prästämbetet och teologin 4,00
209 Erlandsson, Seth Den lutherska bekännelsen i Sverige 4,00
210 Erlandsson, Seth Israels frälsning 4,00
211 Kreiss, Wilbert Dopet enligt Bibeln och bekännelsen 4,00
212 Erlandsson, Seth Världshistoriens första dagar 4,00
213 Wachler, Gottfried Att tro utan att se 4,00
214 Lawrenz, Carl Den stora floden 4,00
215 Jeske, John C. Profetian genom årtusendena 4,00
216 Erlandsson, Seth Israel som Guds tjänare 4,00
301 Braun, John A. Upp till Jerusalem 5,00
302 Eickmann, Paul E. Guds väldiga gärningar 8,00
303 Kuske, David P Luthers lilla katekes 10,00
306 Becker, Siegbert W. Skriften och saligheten 4,00
307 Ditt ord är sanning 8,00
308 Erlandsson, Seth Den lutherska läran om utkorelsen 4,00
311 Becker, Siegbert W Guds dårskap 10,00
312 Braun, John A Närmare Jesus 8,00
313 Erlandsson, Seth Frågor och svar om Bibeln 15,00
314 Det står skrivet 10,00
315 Beck, William F Bibeln i bilder 9,00
316 Erlandsson, Seth Rosenius och kyrkofrågan 4,00
317 Erlandsson, Seth Kyrkogemenskap – vad säger Bibeln? 5,00
318 Wachler, Gottfried Die Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift 5,00
319 Braun, John A Kristen – men varför lutheran? 2,00
320 Groth, Lynn Knappen hälsar på hos mormor 7,00
321 Groth, Lynn Knappen i mörkret 7,00
322 Groth, Lynn Knappens blombukett 7,00
323 Groth, Lynn Knappens utflykt 7,00
324 Groth, Lynn Knappen-serien 22,00
325 Erlandsson, Seth Martin Luthers befriande upptäckt 3,00
326 Erlandsson, Seth, red. Rättfärdiggörelsen genom tron 9,00
327 Tala, Herre, din tjänare hör 3,00
329 Biblisk tro 10,00
330 Lilla katekesen, fickupplaga 2,00
401 Erlandsson, Seth Hur skall Bibeln översättas? 7,00
404 Österbacka, Ola Hoppets bekännelse 4,00
411 Österbacka Ola, red Jesus är begynnelsen 7,00
412 Erlandsson, Seth Da Vinci-koden och Bibeln 4,00
414 Erlandsson, Seth Om Gud och Jesus 10,00
415 Erlandsson, Seth Vem är han? 12,00
416 Bibeln – myt eller sanning? 22,00
417 Erlandsson, Seth Guds Ord och bibelkritiken 12,00
418 Erlandsson, Seth Jesajas bokrulle 30,00
419 Ahlskog, Hans Guds tio bud 3,50
420 Hedegård, David Ekumenismen och Bibeln 8,00
421 Lindström, Anders Det andra diket 16,00
422 Vittna kärleksfullt om sanningen för muslimer 8,00
423 Erlandsson, Seth Slått av Gud 4,00
426 Borgström, Lars Utläggning av Uppenbarelseboken 30,00
427 Borgström, Lars Bibliskt och romersk-katolskt 15,00
428 Lauersdorf, Richard E. Med tårar i våra ögon 5,00
429 Borgström, Lars Oss är en Frälsare född 8,00
430 Erlandsson, Seth Bibeln – myt eller uppenbarad sanning? 8,00
431 Ahlskog, Hans I frihetens gränsland 15,00
432 Andersson, Ingmar Nådens evangelium 30,00
433 Lauersdorf, Richard Hjälp mig, Herre 5,00
434 Nissen, Hans Erik Livets segerkrans 12,00
435 Borgström, Lars När tiden var inne 12,00
436 Luthersk tro 15,00
437 Nyman, Kristian Erik – en roman om julevangeliet 19,00
438 Lauersdorf, Richard Guds barn dör aldrig 5,50
440 Borgström, Lars Amerikas Luther 14,00
441 Bergman, Johnny Varför tror inte alla på Darwin? 10,00
502 Folkbibeln 98, Konfirmandbibel hård pärm 16,00
503 Folkbibeln 98, mellanformat konstskinn 44,00
510 Nya Folkbibeln 2014 (NT och Ps.) röd, hård pärm 8,00
511 Nya Folkbibeln 2014 (NT och Ps.) svart, dragkedja 14,00
512 Nya Folkbibeln 2014 (NT och Ps.) minipocket 5,00
520 Folkbibeln 2015 storformat, konstskinn svart 72,00
520 Folkbibeln 2015 storformat, konstskinn, röd 72,00
521 Folkbibeln 2015 storformat, röd hård pärm 42,00
522 Folkbibeln 2015 storformat, äkta skinn svart 100,00
530 Folkbibeln 2015 mellanformat, konstskinn 50,00
531 Folkbibeln 2015 mellanformat, hård pärm röd 30,00
540 Folkbibeln 2015 slimline konstskinn 38,00
541 Folkbibeln 2015 slimline konstskinn dragked svart 54,00
542 Folkbibeln 2015 pocketbibeln 16,00
543 Mannen som förändrade världen 3,00
544 Nya testamentet i åtta versioner 63,00
545 NT och Psaltaren storstil 30,00
546 Konfirmandbibel grön 21,00
548 NT och Psaltaren i romansättning 12,00
606 Psaltaren illustrerad 12,00