I nr 3/2019 av Bibel och Bekännelse ingår en källförteckning över tryckta källor. Det finns också en hänvisning till denna sida, där digitala länkar presenteras. Listan utökas eller redigeras efter hand.

Den nya gnosticismen, Olof Edsinger. Världen idag 2018-09-24.

Genusförskola: Vi slängde alla böcker om Emil och Pippi, Sara Andersson. Världen idag 2018-09-05.

Kampen om kønnet, Mikkel Vigilius. Artikelserie i Nyt Liv 2018 (danska). Första artikeln av fyra (länkar till de följande). Hela serien som pdf.

Samlivsbanken: Gode og viktige artikler (norska).

Könsbytena på barn är ett stort experiment, Christoffer Gillberg m fl. Svenska Dagbladet 2019-03-13.

Utredningsköer för könsdysfori allt längre, TT/SvD 2018-08-29
https://www.svd.se/utredningskoer-for-konsdysfori-allt-langre

Oklart kön: ”Det handlar om väldigt utsatta personer”, Jill Jönsson, Medicinsk Vetenskap nr 1 2014.

Tiodubbling av patienter som vill byta kön, Elin Sandow. Upsala Nya Tidning 2018-04-13.

Kraftig ökning av konsdysfori bland barn och unga, Läkartidningen 9/10 2017.

Samettis” blogg om könsdysfori (finska).

Uppdrag Granskning, SVT 1: The Trans Train, 2019-04-02.

Tapio Puolimatkas litteraturlista.

Nära mitt hjärta, Kristian Nymans blogg.